Steven Terol Boomverzorgingsbedrijf

4 Bergen

Steven Terol Boomverzorgingsbedrijf voor:

*het snoeien van bomen zowel klimmend
 als met een hoogwerker
*het vakkundig verwijderen zowel klimmend in de
  kleinste ruimte of met groot materiaal
*het verbeteren van de standplaats van de boom
*het keuren op eventuele gebreken van de boom
*het machinaal uitfrezen van boomstobben
*het versnipperen van takhout tot 30 cm doorsnede

En advies over alles wat met bomen te maken heeft

Datum 11 september 2019 nijmbeheerder