Kinderpraktijk skills

1505 Zwartsluis

Het uitgangspunt van de hulpverlening is om samen met het kind en de ouders/verzorgers te komen tot een plan van aanpak, het plan is afgestemd op het individuele kind en diens omgeving.
Het uitgangspunt van de begeleiding is oplossingsgericht werken; hierbij staan de sterke kanten van het kind centraal. Deze sterke kanten kunnen ingezet worden om het probleem op te lossen of om met het probleem om te leren gaan. De begeleiding kan kortdurend of langdurend zijn. Dit is afhankelijk van onder andere de onderliggende factoren en hulpvraag van het kind.

Datum 11 september 2019 nijmbeheerder