OnlineStuderen

Adres:Newtonbaan 2
Postcode:3439 NK
Woonplaats:Nieuwegein
Provincie:Noord-Holland
Telefoon:030-604 2514
Mobiel:030-604 2514
Fax:030-604 7229
E-mail:marketing@clicktobusiness.nl
Website:http://www.onlinestuderen.com/
Branche:
0
(0)

BijOnlineStuderenkan je in eensnel tempo via e-learning eenopleidingvolgen tot rijinstructeur, examinator of chauffeur volgen. Je kunt op ieder moment met eenopleidingbeginnen en studeren op zelfgekozentijdstippen. Daarnaastlevert het eengeweldigetijdwinst op, omdat je niet of veel minder hoefttereizennaarstudiebijeenkomsten.

Bij OnlineStuderen.com sta je ertijdens je opleidingnietalleenvoor. Je wordtbegeleid door jouweigen mentor. Deze kun je altijdbereiken via e-mail of telefoon.De praktijk doe je op één van onzeopleidingslocaties. Je maaktdankennis met cursisten die net alsjou de opleidingvolgen. Vind je het prettig om ookeenaantalcursusbijeenkomstentevolgen, en datkansomsnuttigzijn, dan kun je de opleiding tot rij-instructeurook in de vorm van “blended leren” volgen. Dan combineer je jestudie via internet met klassikaalonderwijs. Je profiteert van de voordelen van e-learning en van de voordelen van klassikaalonderwijs.
Voormeerinformatie bel naar030-604 2514 of mail naar info@onlinestuderen.com.

Waardering

Gemiddelde waardering 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Er zijn nog geen waarderingen